Velaar is een fictieve stad bij Antwerpen aan de Schelde, maar wel met een dorpsmentaliteit, want iedereen houdt elkaar in de gaten. De stad is ontstaan in 1668 en draagt de naam van de graaf, le comte Velaar, een Franse aristocraat die bevriend was met de prins. Hij kreeg de opdracht om een discrete plek te vinden in de Vlaamse gebieden, waar de prins en zijn gevolg naar hartenlust konden jagen, op wild en op hoeren. Zo belandde de graaf in een gehucht dat geen naam droeg. Maar de heer Velaar had de plek gekozen en zo is de stad Velaar ontstaan.

 

De tradities in Velaar:

Allereerst het culinaire wonder: de kont van Velaar. Dit is een koekje dat de naam ‘kont’ draagt, ten gevolge van het imposante achterwerk van de graaf. De eerste bewoners van het dorp spraken geen Frans en toen de graaf zich voorstelde dachten de dorpelingen dat ‘le comt’, een kont was. Dat imposante achterwerk gaf dus eveneens een bijnaam aan de delicatesse.

De burgemeester van Velaar heet Emilien Bastijn. Hij is een ambitieuze man, die veel rijke vrienden telt en, net als zijn vader en zijn voorvaderen voorheen, de grootste autoriteit van de stad is.  Bij elke verkiezing wint Bastijn en zo blijft hij de eeuwige burgemeester.